İşletim Sistemi Temelleri

0

Bilgisayarlardaki işletim sistemi , donanımların sadece makine dili anladığı için , donanımların denetimi , yönetimi ve uygulamaları çalıştıran yazılımdır.
En çok kullanılan iÅŸletim sistemleri Microsoft Windows, UNIX ve Mac Os’dur.

Microprogram : Fiziksel üniteleri kontrol eden en ilkel yazılım düzeyidir. Yalnızca okunabilir

Kesme İstekleri (IRQ) : İngilizce karşılığı Interrupt Request, yani kesme isteği kelemesinin kısaltılmışıdır. IRQ ile donanımlarıın özel adresleri sayesinde iletişim kurarlar.

Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) :  Direct Memory Access yani Direkt hafıza erişimi demektir. Cihazın gerek duyduğu bilgileri işlemciye uğramadan sistem belleğinden elde eder.

İŞLETİM SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ

İşletim sistemi 3 ana bileşenden oluşur. 

  • Kullanıcı arayüzü
  • Dosya yönetimi
  • Çekirdek

KULLANICI ARAYÜZÜ (KABUK- SHELL) :  Kullanım ve etkileşimi sağlayan kısımdır.

ÇEKİRDEK (KERNEL) : Diskteki dosyaların izlerini tutar, programları başlatır, yürütür, kaynakları düzenler, ağdan gelen paketleri alır ve gönderir vb.   diğer servislerin kullanacağı araçları düzenler.

Kullanıcıları diğer kullanıcılara karşı korur.

İşletim sisteminin kalbidir. Donanımla iletişim kurar. 

 

 

 

 

 

İŞLETİM SİSTEMİ TÜRLERİ

1- ÇOKLU KULLANICI (MULTİUSER)  : 

İki veya daha fazla kullanıcının programlar veya
paylaşılan aygıtlar üzerinde çalışabilmesidir. Bu konuya en
güzel örnek paylaştırılan yazıcılar dır. Bir çok kullanıcı aynı
anda yazıcıya belge gönderir ve de sıra ile bu belgeler
yazıcıdan çıktı alınır.

2- ÇOKLU GÖREV (MULTİTASKİNG) : 

Çoklu görev, bir işletim sisteminde bir kullanıcının,
birden fazla sayıda işlemi aynı anda işletime alınabilmesi
özelliğidir. 

3- ÇOKLU İŞLEMCİ (MULTİPROCESSİNG) :

Gittikçe yaygınlaşan bir durum da bir basit sistemin içerisine birçok CPU bağlayarak
çok önemli hesaplamaları yapmaktır.

4- ÇOKLU GÖREV(MULLTİTHREADİNG) :

Program ihtiyaç halinde işletim sistemi tarafından küçük parçalara ayrılır ve
çalıştırılabilir. Bu özellik aynızamanda çoklu kullanıcısistemleri de destekler. Aynı
programın parçaları farklı kullanıcılar tarafından da kullanılabilir.