Mysql PDO Veri Tabanı Bağlantısı

0

Merhaba,

Mysql ile bağlantı yöntemlerinde kullanılan PDO ile veri tabanı bağlantısı yapmak için kullanacağımız fonksiyon tanımlaması aşağıdaki gibidir.

ilk öncelikle connection.php (baglanti.php) adında bir txt oluÅŸturup kaydederken php dosyası olarak kaydediyoruz. daha sonra oluÅŸturduÄŸumuz connection.php dosyamızı index.php sayfamıza çağırmak gerekiyor. Bunun içinde <body> etiketinden önce <?php include(‘conncetion.php’);?> sayfamıza dahil ediyoruz.

<?php

try {
	$user  = 'kullaniciadi'; //veri kullanıcısı adınız buraya
	$pass  = 'parola'; // veri tabanı kullanıcı parolası buraya
	$host  = 'hostadi'; // sunucu veya hostingadınız
	$DB   = 'veritabaniadi'; // hostingde çalışan veritabanı adınız
	$charset = 'utf8'; // burası standart ellemeyin

	$db = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$DB;charset=$charset", $user, $pass); // yeni pdo
	$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); // hata alırsak ne olacağı
	$db->query("SET NAMES utf8"); 
	$db->query("SET CHARACTER SET utf8"); // türkçe karakter tanımlamaları
	$db->query("SET COLLATION_CONNECTION = \"utf8_turkish_ci\"");
	$db->exec("SET NAMES 'utf8'; SET CHARSET 'utf8'");
	
} catch (PDOException $e) {
  echo 'Connection failed: ' . $e->getMessage(); // hata alırsak burası çalışıyor
}

?>